Àrees de pràctica

 

Internacional

Oferim un assessorament global a inversors estrangers que desitgen invertir a Espanya, així com a empresaris i particulars residents a Espanya que vulguin expandir-se o invertir a l'estranger.

Més informació

Fiscal

Planifiquem el futur, avaluem i solucionem les contingències fiscals passades, i oferim defensa jurídica davant qualsevol actuació de l'AEAT.

Més informació

Mercantil

Elaborem, revisem i negociem de tot tipus de contractes mercantils. Actuem com a assessors de societats i exercim funcions en Consells d'Administració.

Més informació

Procesal / Concursal

Assessorem, preparem i representem al client en tot tipus procediments judicials de reclamacions de quantitat, conflictes entre socis, indemnització per danys i perjudicis i de compliment o resolució contractual.

Més informació

Successori

Planifiquem el testament civil i fiscalment, tramitem l'herència, i preparem la declaració de l'impost sobre successions i donacions.

Més informació

Gestió comptable tributària i laboral

Elaborem la comptabilitat. Presentem les declaracions de l'IVA, Impost sobre societats i IRPF. Confeccionem els Comptes Anuals. Preparem nòmines i contractes de treball.

Més informació

FONT & YILDIZ  identifica les necessitats i problemes dels clients i proporciona les solucions jurídiques més adequades