Àrees de pràctica

Procesal / Concursal

Procesal / Concursal

Oferim assessorament i direcció lletrada en totes les fases dels diversos procediments civils i mercantils, dissenyant les estratègies pre-litigioses més d’acord amb la defensa dels interessos dels nostres clients. Negociem i redactem acords transaccionals. Actuem en procediments de:

 • Reclamació de crèdits i recuperació d’impagats, tant en la seva fase extrajudicial com judicial.
 • Responsabilitat civil (Danys i perjudicis)
 • Conflictes societaris i mercantils (Conflictes entre socis)
 • Responsabilitat d’administradors (derivació de responsabilitat)
 • Contractació mercantil (agència, distribució)
 • Dret de la competència (Competència deslleial)
 • Procediments relatius a marques, dissenys industrials, drets de propietat intel·lectual
 • Concurs de creditors: assistència a la companyia concursada (en fase de pre concurs com en la interposició del mateix) com als seus creditors al llarg de tot el procediment concursal (fase comuna, conveni o liquidació):
  • Comunicació i impugnació de crèdits
  • Assistència jurídica en fase de qualificació concursal
  • Accions de reintegració i altres incidents concursals
  • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives en el concurs de creditors