Àrees de pràctica

Successori

Successori

El nostre equip d’advocats l’ajudarà a planificar la seva herència per aconseguir el mínim cost fiscal, portarà a terme la tramitació testamentària (inventari de béns, acceptació d’herència), i presentarà la declaració de l’impost sobre successions dels hereus.

Entre d’altres, prestem els següents serveis:

  • Redacció del Testament. Pactes successoris. Llegats.
  • Tramitacions testamentàries: Herències.
  • Donacions
  • Impost sobre Successions i Donacions.
  • Legítima: determinació i càlcul.
  • Casos de successió intestada (sense testament)