Equip

Talent, empatia, responsabilitat, professionalitat i compromís amb el client

El nostre equip, format per advocats i economistes especialistes en les àrees en què estan adscrits, treballa de forma coordinada en l’execució dels projectes professionals que ens encomanen els clients per tal d’assolir l’objectiu sol·licitat.

Es caracteritza pel seu talent, el coneixement de les matèries en què estan especialitzats, l’empatia, la responsabilitat, professionalitat i el compromís amb el client. A més, l’actitud dels professionals del Despatx, basada en el sentit de l’anticipació, el rigor i la confidencialitat, són sens dubte la seva principal virtut.

L

El domini dels idiomes anglès, turc, francès, portuguès, a més del català i el castellà permet als professionals del Despatx, prestar un servei de caràcter internacional.

Valors irrenunciables

El nostre equip professional té com a valors irrenunciables:

  • La qualitat del treball realitzat, basat en el coneixement i la professionalitat.
  • L’eficàcia, és a dir, l’eficiència i major capacitat de resposta en el resultat obtingut.
  • El compromís amb el client, empatitzant amb les seves necessitats i objectius.
  • La confidencialitat i discreció dels assumptes tractats.
  • L’ètica, que presideix tota actuació professional de la nostra firma.
  • La creativitat, un major nombre d’habilitats fa que l’equip sigui més creatiu, capaç de generar més idees i nous plantejaments.
  • El treball en equip, la coordinació en l’execució del treball; la complementarietat entre els membres de l’equip a causa de les seves diferents habilitats i la responsabilitat de l’equip en el resultat final.

L’equip

Jordi Font

Jordi Font

Soci Director

Perfil

Axel Yildiz

Axel Yildiz

Soci Director

Perfil

José Bauzá

José Bauzá

Advocat

Perfil

 Marta Bedmar

Marta Bedmar

Economista

Perfil

Júlia Cubel

Júlia Cubel

Advocada

Perfil

Luis de la Peña

Luis de la Peña

Advocat

Perfil

Héctor González

Héctor González

Advocat

Perfil

 Mª Teresa Molinos

Mª Teresa Molinos

Economista

Perfil

Jordi Morilla

Jordi Morilla

Economista

Perfil

Joan Pera

Joan Pera

Economista

Perfil

Fernando Ribas

Fernando Ribas

Advocat

Perfil

María Roldán

María Roldán

Advocada

Perfil

FONT & YILDIZ   identifica les necessitats i problemes dels clients i proporciona les solucions jurídiques més adequades