Especialització

Compra-venda d’empreses i reorganització de grups societaris (M&A)

Al llarg de la nostra trajectòria professional hem acumulat una gran experiència en la negociació i formalització jurídica de la compravenda d’empreses, entrada d’inversors estratègics, de societats de capital de risc, MBO, i LBO.

Per a això valorem l’empresa, avaluem el Pla de Negoci, negociem les condicions i assessorem sobre la forma jurídica per dur a terme la inversió.

Amb la finalitat de crear les millors condicions per preparar la compravenda, o bé per racionalitzar els grups societaris amb objectius financers, fiscals o organitzatius, proposem operacions de:

  • Fusió
  • Escissió
  • Ampliació o Reducció de Capital
  • Creació de Grups Societaris a nivell fiscal
  • Bescanvis de valors
  • Creació de Societats Holding i de Filials
  • Joint-Ventures.
  • Elaboració de Plans de negoci
  • Valoració d’empreses.