Especialització

Defensa del Contribuent

Defensa del Contribuent

Els nostres professionals posseeixen una àmplia experiència sobre els procediments, i els criteris seguits per la Inspecció de l’AEAT; la qual cosa juntament amb un profund coneixement de la llei, i dels pronunciaments de la jurisprudència, ens permet proporcionar als nostres clients un assessorament amb la màxima seguretat jurídica, perquè puguin desenvolupar els seus negocis i patrimonis amb la màxima eficiència.

Amb aquesta finalitat:

  • Actuem preventivament fent revisions fiscals, per detectar contingències i corregir-les a temps.
  • Actuem tàctica i estratègicament en l’enfocament de les Inspeccions i dels Requeriments de l’AEAT.
  • Actuem judicialment: Presentant reclamacions econòmic-administratives davant els Tribunals Econòmic-Administratius, i recursos contenciós-administratius davant els Tribunals Superiors de Justícia i davant l’Audiència Nacional.

El nostre grau d’especialització en aquesta matèria permet plantejar planificacions fiscals amb la màxima solvència i seguretat.