Especialització

Immobiliari

Immobiliari

El caràcter multidisciplinari del nostre despatx permet completar el nostre servei amb l’anàlisi d’altres aspectes com són el tributari, administratiu o la planificació successòria.

El nostre equip d’advocats especialitzats en Dret Immobiliari, elabora, revisa i negocia tot tipus de contractes relatius als diferents tipus d’immobles (edificis d’habitatges, d’oficines, naus industrials i logístiques, hotels, patrimonis residencials, entre d’altres). Revisem i comprovem els aspectes jurídics, administratius i fiscals que són essencials en tota operació immobiliària. Tan mateix, vetllem perquè tota transacció es realitzi amb la màxima garantia i seguretat jurídica per a les parts.

En concret tenim notable experiència en:

  • Golden Visa: Assessorem en la negociació i compra-venda d’immobles, obertures de comptes bancaris, gestió i tramitació per a l’obtenció de la GOLDEN VISA.
  • Compravenda d’immobles: amb arres confirmatòries, arres penals o penitencials, amb pagaments a terminis, amb condició suspensiva o resolutòria, amb reserva de domini, amb opció de compra; compravenda d’immoble sobre plànol realitzada per promotor.
  • Permuta immobiliària.
  • Arrendament: de local, d’indústria o negoci, d’habitatge, amb opció de compra, amb aval bancari, amb renúncia al dret d’adquisició preferent, amb dret al sotsarrendament. Negociem traspassos i assessorem tant en els aspectes mercantils com fiscals de l’operació.
  • Finançament de negocis immobiliaris. Assessorem i col·laborem en la recerca de finançament.
  • Gestió de promoció immobiliària, de gestió hotelera. Redactem o revisem contractes.
  • Contractes amb professionals (API ‘s) del sector.
  • Contractes amb Comunitats de propietaris.

Assessorem en operacions que poden requerir la implantació d’estructures més complexes, com SOCIMI, societats comanditàries, fons d’inversió o fons de capital obert i tancat.

El treball en equip és un dels nostres punts forts: ens sentim orgullosos de la nostra capacitat per establir relacions de treball reeixides no només amb els nostres clients, sinó també amb els taxadors, perits i altres assessors.