Especialització

Innovació i desenvolupament

Innovació i desenvolupament

Oferim els nostres serveis tant a l’inversor que busca una oportunitat de negoci, com a l’emprenedor que necessita finançament per dur a terme el seu projecte.

  • Ajudem a l’equip emprenedor o l’inversor a redactar i negociar Pactes de Socis, Estatuts Socials, i tot el relatiu a protegir i garantir els seus interessos.
  • Assessorem pel que fa a la forma jurídica més idònia que ha de tenir el projecte.
  • Col·laborem pel que fa a l’activitat diària de l’empresa elaborant tot tipus de contractes mercantils.
  • Elaborem o analitzem Plans de Negoci (Business Plan).
  • Busquem la millor manera de finançar el projecte (Préstecs participatius, comptes en participació, finançament bancari).
  • Calculem retorns d’inversió.
  • Elaborem projectes d’inversió i desinversió, contemplant tant els aspectes jurídics com econòmics.

En definitiva acompanyem a la Startup o l’inversor durant les diferents etapes del projecte.

Així mateix des FONT & YILDIZ col·laborem amb Business Angels, Asset Management Companies, Family Offices, inversors privats nacionals o internacionals amb els quals compartim i presentem projectes o oportunitats de negoci.