Especialització

Inversions internacionals

Inversions internacionals

En el món globalitzat en què vivim cal posar al servei dels clients els nostres coneixements per tal de que les seves inversions o l’activitat de la seva empresa no es circumscriguin a l’àmbit nacional. La nostra firma forma part de la Xarxa Internacional Globalaw. Els despatxos que formen part de Globalaw tenen en comú la qualitat del servei que presten. Això ens permet estendre els nostres serveis a qualsevol part del món amb el màxim grau de solvència.

Amb aquesta finalitat, des de FONT & YILDIZ oferim:

 • Creació d’estructures societàries eficients per exportar i importar.
 • Realitzem Informes de Preus de transferència (Transfer Pricing – Benchmarking Studies)
 • Constitució de Holdings i Filials a l’estranger.
 • Constitució de Fundacions Privades, i altres entitats de protecció patrimonial.
 • Trasllat de residència de Societats i Fusions transfrontereres.
 • Constitució i manteniment de “Entitats de Valors Estrangers” (ETVE),
 • Assessorament a expatriats.
 • Redactem contractes de:
  • col·laboració,
  • Joint venture,
  • llicència,
  • distribució,
  • agència, entre d’altres