Uzmanlik Alanlarimiz

Özel Müşteri Mali Yönetimi

Özel Müşteri Mali Yönetimi

FONT & YILDIZ olarak müşterilerimizin büyümelerine yardımcı olabilmek için aynı zamanda ailevi ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamamız gerektiğini bilmekteyiz. Bu, vergi hukuku bakımından ailevi çıkarların ve yatırımların kârlılığını birleştirerek talebe göre biçilmiş bir planlamayı gerektirmektedir.

Hizmetlerimiz firmaları, özel müşterileri ve aile şirketlerini kapsamaktadır. En iyi sonuçları elde etmek ve işletme risklerini en aza indirmek amacıyla vergi ve ticari danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Aile varlığını işletme operasyonlarından ayıracak örgütsel ve kurumsal yapılar tasarlıyoruz.

Aile işletmelerinin devamını ve jenerasyonlara aktarılmasını planlıyoruz: Hissedar anlaşmaları, aile protokol hizmetleri, miras ve vasiyet hizmetleri.

Şirketin (veya kurumsal grupların) yeniden yapılanmasını üstlenerek finansmanı, yeni hissedarların katılımını veya işletmenin satışını kolaylaştırıyoruz.

İspanya’da yerleşik halde olan yabancı vatandaşlara vergi planlama hizmetleri sunuyoruz. Miras planlamasını yapıyoruz. Tekel, Özel Vakıf ve diğer miras araçlarını analiz ederek, İspanyol vergi hukuku perspektifinden etkilerini ölçüyoruz.