La companyia

FONT & YILDIZ és un «despatx boutique» dedicat a l’assessorament legal i la consultoria d’empreses nacionals i internacionals

La unió fa la força

D’on venim i cap on anem

FONT & YILDIZ sorgeix com una aposta conjunta de dues firmes, FONT ASSESSORS FISCALS, S.L. i AY ADVICE & CONSULTANCY, S.L., per complementar-se mútuament, ampliant el catàleg de serveis conjunt, per tal de que els clients estrangers rebin un assessorament legal de caràcter global a Espanya, i els clients nacionals puguin accedir a un assessorament més ampli en temes internacionals.

FONT ASESORES FISCALES, S.L. es va fundar el 1993, i des de llavors ha prestat serveis d’assessorament fiscal, mercantil i comptable als seus clients. Des del seu inici, el Despatx ha tingut una marcada especialització en Dret Tributari, a causa de l’experiència que en aquesta matèria té el seu soci fundador, Jordi Font Bardia, com a conseqüència de la seva condició d’Inspector Financer i Tributari en excedència, i d’haver ocupat diferents càrrecs de responsabilitat a l’Agència Tributària Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Jordi Font Bardía, també es troba fortament vinculat al món acadèmic sent membre del Consell Professional de la facultat de Dret d’ESADE.

La necessitat de donar resposta a la demanda dels seus clients, va motivar la creació de FONT ADVOCATS I ECONOMISTES, SLP, incorporant advocats i economistes experts en diferents àrees de pràctica professional (mercantil – societari, mercantil – contractual, dret successori, M&A).

La signatura va donar un nou pas en adherir-se, l’any 2005, a l’organització internacional Globalaw, amb la finalitat de donar cobertura a la demanda d’expansió internacional dels seus clients.

AY ADVICE & CONSULTANCY, S.L., és una firma d’advocats creada l’any 2015, per Axel Yildiz, advocat en exercici a Espanya i Argentina, Executive MBA per ESADE i Màster en Dret Internacional dels Negocis per l’Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).

AY ADVICE & CONSULTANCY, S.L., està especialitzada en dret mercantil i Immobiliari, prestant els seus serveis tant a clients nacionals com internacionals. La Firma posseeix un gran coneixement del mercat turc i sud-americà, assessorant a empresaris i inversors que volen implantar-se o invertir a Espanya.

L’objectiu de FONT & YILDIZ és ser un despatx de referència en el mercat, especialitzat en:

  1. La defensa del contribuent.
  2. Prestar un assessorament que garanteixi la màxima seguretat jurídica i tributària dels nostres clients, facilitant la presa de decisions empresarials.
  3. Donar a nivell internacional el millor servei jurídic, tributari i de consultoria estratègica, a empreses familiars que volen expandir-se a altres països.
  4. Proporcionar un assessorament global a nivell jurídic i econòmic a empreses o inversors estrangers que vulguin instal·lar-se a Espanya i en especial a Catalunya. Aquest és un servei que s’ofereix a clients procedents de qualsevol país, però FONT & YILDIZ té una marcada especialització respecte de clients procedents de Turquia, Orient-Mitjà, Amèrica del Sud i Europa.

Ens avalen

Des de l’inici de la nostra activitat professional hem establert excel·lents relacions amb entitats públiques i privades, amb entitats financeres i amb persones de referència en el món empresarial.

Tot això juga un paper important a l’hora d’oferir als nostres clients un valor afegit tant en el manteniment de les relacions a nivell de business estratègic i de generació de potencials negocis, així com en la realització i execució de projectes a nivell operatiu.

No obstant això, el principal aval de la nostra trajectòria professional l’obtenim dels nostres propis clients, d’institucions acadèmiques i de professionals com són:

  • ESADE (Membres del consell professional de la Facultat de Dret)
  • Registre d’Economistes d’Assessors Fiscals (AEDAF)
  • Registre d’Economistes Auditors
  • Col·legi d’Advocats de Barcelona
  • Col·legi d’Economistes de
  • Cambra de Comerç Hispano-Turca (Membres de la Junta Directiva)

Oferim una proposta de valor única

La nostra firma està dirigida a generar “valor” per al client.

La recerca d’aquesta “creació de valor” es concreta en: la reducció de riscos jurídics, tributaris i empresarials, en la reducció de costos de tota mena, i en la generació d’oportunitats de negoci a nivell nacional i internacional.

Volem que el client ens consideri un “partner” més que un proveïdor de serveis.

FONT & YILDIZ  identifica les necessitats i problemes dels clients i proporciona les solucions jurídiques més adequades